SOCIETATEA DE INGINERIE CHIMICA DIN ROMANIA
      UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
        132 Calea Grivitei, 011061, BUCURESTI
                                                                  Tel/Fax +40214023810, Tel +40214023870

 

 Preambul

 

        Societatea de Inginerie Chimică din Romania (SICR) are drept scop reunirea specialiștilor cu activitate în învățământ, în cercetare, în proiectare și în industrie, care au drept scop promovarea ingineriei chimice în analiza, dezvoltarea și modernizarea fabricațiilor specifice, îndeosebi a celor chimice, petrochimice, biochimice, farmaceutice, alimentare, de procesare minereuri și materiale nucleare, de sinteză a materialelor pentru construcții, precum și în susținerea dezvoltării și implementării de soluții de mare eficacitate pentru un mediu fără poluare. Societatea de Inginerie Chimică din România susține prin toate mijloacele sale:

   - promovarea disciplinelor de inginerie chimică, sub toate aspectele lor, în învățământ, cercetare, proiectare și exploatare industrială;
   - diseminarea rezultatelor cercetărilor și realizărilor de inginerie chimică prin comunicări, colocvii, seminarii, ateliere, simpozioane, conferințe sau congrese, de interes național și internațional;
   - poziționarea fermă, prin sine și prin membrii săi, persoane fizice și juridice, în raport cu rolul ingineriei chimice în societate;
Societatea de Inginerie Chimică din România este o asociație profesională non-profit și neguvernamentală, având personalitate juridică în baza legii 21/1924 și a legislației naționale în domeniu.

 

   Statutul Societății de Inginerie Chimică, prin care, în baza dosarului depus la Judecătoria sector 1 București sub numărul 120/PJ/1995, societatea a obținut personalitate juridică, se afla aici.

 

 Manifestare

 

Activitatea Societății de Inginerie Chimică din România urmărește, prin aniversări, jubilee, comemorări, conferințe de presă și, mai ales, prin manifestarea periodica SICHEM, promovarea ingineriei chimice sub toate aspectele sale. Astfel:

Societatea de Inginerie Chimică din România acorda titluri onorifice, premii și medalii, pentru recompensarea activității științifice, respectiv profesionale a inginerilor chimiști din țară și străinătate.

Societatea de Inginerie Chimică din România editează on line revista științifică Romanian Chemical Engineering Society Bulletin (Buletinului Societății de Inginerie Chimică din România), precum și volumele de lucrări asociate manifestării proprii SICHEM.

Societatea de Inginerie Chimică din România, membră a Federației Europene de Inginerie Chimică ( www.efce.info), susține colaborarea cu societăți similare din alte țări sau cu organisme naționale și internaționale cu activități în domeniul ingineriei chimice.

Societatea de Inginerie Chimică din România poate organiza, din inițiativa proprie sau la solicitarea unor instituții, respectiv membri ai săi cu statut de persoană juridică, cursuri și stagii de specializare în domeniul ingineriei chimice.

Societatea de Inginerie Chimică din România sprijină diseminarea rezultatelor obținute în cercetarea și proiectarea de inginerie chimică de către membrii săi și promovează contacte pluri- sau interdisciplinare, atât în țară cât și în străinătate.

Societatea de Inginerie Chimică din România reprezintă interesele membrilor săi față de instituțiile de stat și agenții economici publici și privați, precum și față de organismele care coordonează și promovează cercetarea științifică și tehnologică (Ministerul Educației Naționale, Agenția Națională de Cercetare Științifică, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, Academia Română, Academiile de profil etc.)

 

Organizare

 

Societății de Inginerie Chimică din România îi revin, pe plan național și internațional, obligații și îndatoriri permanente sau ocazionale. Pentru rezolvarea acestora, societatea poate institui structuri organizatorice adecvate, respectiv poate decide acțiuni de cooperare.

Conducerea executivă a societății este realizată de către un Secretariat General, condus de Președintele ales de Adunarea Generală. Filialele societății activează ca structuri locale ale societății, conducerile acestora fiind aprobate de Adunarea Generală. Orice membru colectiv al societății este reprezentat în consiliul de conducere al societății.
La momentul prezent conducerea societății este asigurată după cum urmează:

Președinte de onoare: Prof.dr.ing. Danciu Emil
Președinte: Prof.dr.ing. Dobre Tănase , membru corespondent ASTR
Președinte Filiala Timișoara: Prof.dr.ing. Todincă Teodor, membru corespondent ASTR
Președinte Filiala Cluj-Napoca: Prof.dr.ing Ilea Petru
Președinte Filiala Iați: Prof.dr.ing. Gavrilescu Maria
Președinte interimar Filiala Ploiești: Prof.dr.ing. Oprea Florin
Președinte interimar Filiala Constanta: Prof.dr.ing Koncsag Claudia

La înființarea Societății de Inginerie Chimică din România s-au înregistrat ca membri colectivi:

RAFIROM S.A – București (actualmente PETROM S.A), PETROMIDIA S.A – Năvodari, CAROM S.A – Onești, IPROCHIM S.A – București, PETRODESIGN S.A – București, IPIP SA – Ploiești, INCDCP – ICECHIM – București,  INDUSTRIALEXPORT – București, CHIMOPAR S.A București.

 

Inscriere de noi membri

 

Societatea de Inginerie Chimică din România este deschisă primirii de membri titulari, membri de onoare și membri asociați (studenți și masteranzi ai facultăților de profil de inginerie chimică). Firmele și agenții economici cu activități în domeniul ingineriei chimice sunt bine primiți ca membri colectivi ai Societății de Inginerie Chimică.

Pentru a deveni membru al Societății de Inginerie Chimică din România, solicitantul adresează președintelui SICR o cerere de înscriere, însoțită de formularului de înscriere completat. După analiza cererii în Consiliul de Conducere al SICR și primirea acceptului de primire, se procedează la plata taxei de înscriere și a cotizației pe anul în curs. Odată cu primirea acceptului se transmite candidatului la titlul de membru și datele de identificare bancară a SICR, astfel ca plata taxei de înscriere și a cotizației anuale să se facă în contul SICR. Pentru membrii asociați se transmite doar cererea și formularul de înscriere. Cele două documente se expediază în format pdf la adresa sicr@chim.upb.ro. Formularul de înscriere se află aici.

Pentru înscrierea în SICR ca membru colectiv se procedează ca pentru membri persoane fizice, formularul de înscriere fiind disponibil aici. Odată cu finalizarea înscrierii unui membru colectiv acesta își desemnează persoana de reprezentare care devine si membru al Colectivului de Conducere al SICR.

Orice înscriere în societate este însoțită de eliberarea de către SICR a unei adeverințe de membru care atestă apartenența la societate si la Federația Europeană de Inginerie Chimică (www.efce.org) la care SICR este afiliată încă din 1997.

Înscrierea de membri în filialele SICR urmează aceeași procedură, cu precizarea că cererea de înscriere și formularul de înscriere se vor transmite conducerii filialei.

Titlurile de Președinte onorific și Membru de onoare se acordă de către Consiliul de Conducere al Societății de Inginerie Chimică din România persoanelor din țară și străinătate care au adus contribuții deosebite domeniului ingineriei chimice în invățământ, cercetare sau producție. Membrii de onoare ai Societății de Inginerie Chimică din România sunt asimilați membrilor titulari. Pentru evenimente din activitatea membrilor SICR biroul executiv SICR poate emite diplome de recunoaștere (diplome de merit sau diplome de onoare).

 

Cum să vă informați în legătură cu activitatea noastră

 

Pentru o legătură rapidă cu activitatea Societății de Inginerie Chimică din Romania, aveți la dispoziție filele RChESB (Revista), Evenimente și Contact din acest website. Pentru utilizatorii rețelei Facebook se pot obține informații în legătură cu activitatea Societății de Inginerie Chimică din România în fluxul de informații al utilizatorului din aceasta rețea.

Pentru aceasta se accesează pagina de Facebook a Societății de Inginerie Chimică din România, unde se apasă butonul "Like" (după apăsare acesta se transformă în "Liked") apoi se apasă butonul "Liked" și din menu-ul care se deschide se bifează opțiunea "Get Notifications". Din același menu se apasă categoria "Settings" cu bifarea opțiunii "All Updates".