SOCIETATEA DE INGINERIE CHIMICA DIN ROMANIA
      UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
        132 Calea Grivitei, 011061, BUCURESTI
                                                                  Tel/Fax +40214023810, Tel +40214023870

5 Februarie 2019

Federatia Europeană de Inginerie Chimică a lansat apelul pentru găzduirea celui de Al 14-lea Congres European de Inginerie Chimica (The 14th European Congress of Chemical Engineering (ECCE14)) și a celui de Al 7-lea Congres European de Biotehnologie Aplicată (The 7th European Congress of Applied Biotechnology (ECAB7)), care urmează a se desfășura în 2023. Câteva detalii privind găzduirea acestei foarte mari manifestari (de regulă se trece de 3500 de participanti) se găsesc în materialul postat aici. Termenul de răspuns este 28 Iunie 2019. În acest sens, Societatea de Inginerie Chimică din Romania (SICR), împreună cu Societatea de Chimie din Romania (SChR) și Societatea Română de Bioinginerie şi Biotehnologie din Romania (SRBBR) și, mai ales, cu sprijinul Universitatii Politehnica din București va propune găzduirea acestei mari manifestări științifice la București.

21 Ianuarie 2019

Anul acesta se sărbătoresc 100 de ani de la înființarea Societatii de Chimie din România (SChR). SICR, în nume propriu și în numele EFCE, felicită SChR cu această ocazie. Această aniversare, care se va materializa prin multe acțiuni la nivelul filialelor societatii, va avea ca moment de vârf organizarea manifestarii "Chimia o Provocare a Naturii" din cadrul celei de A Noua Conferințe Internationale a Societăților de Chimie din Țările din Sud-Estul Europei (The 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on «Chemistry a Nature Challenger» ) în perioada 8-11Mai 2019, de Universitatea Valahia din Târgovişte, ROMÂNIA. Prima circulară a acestei manifestari este anexată aici. Invităm membrii și simpatizantii ai SICR să susțină, prin participare, această manifestare și să contribuie la diseminarea acesteia.

5 - 17 Noiembrie 2018

În perioada 15-17 noiembrie, la Politehnica București, în pricipal în cadrul Departamentului de Inginerie Chimica și Biochimică, sub auspiciile Federației Europene de Inginerie Chimică (EFCE), unde SICR este membru, s-a desfășurat manifestarea Forumul de Ingineria Proceselor Asistate de Calculator (CAPE Forum). Flayerul de anuntare a acestei manifestari se poate consulta aici. Este important de aratat că odată cu aceasta manifestare, vineri 16 noiembrie 2018, a avut loc deschiderea oficială a Laboratorului de Ingineria Proceselor de Prelucrare a Țițeiului (LIPPT), laborator instalat în R020, Local Polizu, printr-o sponzorizare primită de la OMV Petrom.

Imagini de la inaugurarea LIPPT de către Rectorul Universitatii Politehnica Bucuresti (Mihnea Costoiu), Decanul Facultatii de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor (Cristina Orbeci) și reprezentatul OMV Petrom (Sorin-Radu Căpraru,membru al comitetului excutiv OMV Petrom )

Gândit pentru a funcționa parțial integrat în Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică de la UPB LIPPT va urmari: i) dezvoltarea colaborării dintre UPB-CASM şi partenerul industrial OMV PETROM, ii) susţinerea procesului didactic și de cercetare, în acord cu cerințele de pe piața muncii, în scopul asigurării instruirii absolvenţilor din CASM în domeniul ingineriei prelucrarii ţiţeiului, iii) asigurarea transferului de cunoştinţe tehnice și de creație științifică din domeniul ingineriei prelucrării ţiţeiului, iv) dezvoltarea în timp a unui centru de perfecţionare a studenţilor, masteranzilor și inginerilor de specialitate, pentru a asigura forţa de muncă instruită, conform cerinţelor partenerului OMV Petrom.

23 Octombrie 2018

EFCE acordă periodic medalii și premii pentru actvitatea știntifică și pentru implicarea în diverse activități specifice membrilor săi. Pentru actvitate deosebita, de lungă durată cu realizări științifice și tehnice în domeniul Ingineriei Chimice și Biochimice se acordă, de regulă, la congresele europene sau mondiale de profil, Medalia Dieter Behrens (Dieter Behrens Medal) și, respectiv, Medalia Jacques Villermaux (Jacques Villermeaux Medal). Dintre premii se menționează: i) premiul EFCE pentru mobilitate studenți (EFCE Student Mobility Award), ii) premiile de excelență EFCE/premiul pentru tineri cercetatori (EFCE Excellence Awards/Young Researchers Award), iii) premiile grupelor de lucru ale EFCE pentru cercetătorii seniori (EFCE Working Party awards for senior researchers), iv) premiul pentru intensificarea proceselor și inovare industrială (Process Intensification Award for Industrial Innovation). La cel de al 12 -lea Congres European de Inginerie Chimica (ECCE 12 ), si, respectiv la cel de al 5-lea Congres European de Biotehnologie Aplicată (ECAB 5) de la Florența, din 15-19 Septembrie 2018, se va acorda medalia Jacques Villermeaux. Regulile de acordare a acestei distinctii sunt afișate aici. Societatea de Inginerie Chimcă va depune toate eforturile pentru a avea o nominalizare pentru acest premiu.

10 - 12 Octombrie 2018

Simpozionul international Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila –PRIOCHEM, organizat anual de catre Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM, si-a desfasurat lucrarile in spatiile bibilotecii UPB.

Sigla Simpozionul international Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila –PRIOCHEM

Cele 127 de lucrari prezentate, din care 9 conferinte plenare (Bulgaria 1, Olanda 1, Finlanda 1, Anglia 1, Grecia 1) si 22 comunicari orale, au fost distribuite in 4 sectii de lucru si anume : i) Materiale multifunctionale si nanocompozite (5 comunicari si 25 postere),ii) Bioresurse, biotehnologii si biorafinare (4 comunicari orale si 36 de postere), iii) Ingineria mediului si protejarea patrimoniului cultural (3 comunicari si 13 postere) si rerspectiv iv) Sectiunea studentilor (10 comunicari si 23 de postere). Ca toate celelate 13 simpozioane PRIOCHEM de pana acum si acesta a reusit sa inscrie pe acea punte de comunicare solida intre institutele de cercetare de profil din Bucuresti si din tara, intre acestea si universitatile de profil si mai ales intre acestea si unii agenti economici.

6 - 7 Septembrie 2018

Înca din 2012, din 2 în 2 ani, la Biblioteca Centrala a Universității Politehnica din București, s-a desfășurat Simpozionul International de Inginerie Chimica și de Materiale (SICHEM). Manifestarea SICHEM 2018 a ținut să onoreze prin dimensiune, organizare și nivel științific trei mari evenimente, și anume: i) 100 de ani de la Marea Unire a Romaniei, ii) 200 de ani de învățământ tehnic la Universitatea Politehnica din București și, respectiv, iii) 80 de ani de inginerie chimică la Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, de la Universitatea Politehnica din București. Ca și la celelalte manifestări SICHEM, alături de Societatea de Inginerie Chimică din Romania, la reușita acestei manifestari, au participat Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor prin departamentele ICB (Inginerie Chimica și Biochimică) și SIMONA (Știinta și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomaterialelor), Academia de Științe Tehnice din România prin secția de Inginerie Chimică și Societatea de Chimie din România. O statistică a participării ștințifice la această manifestare rezultă din graficele de mai jos.

Statistica globală privind participarea cu lucrari la SICHEM 2018.
Statistica participării românești la SICHEM 2018.
Statistica participării internaționale la SICHEM 2018
Statistica participării unor agenți economici autohtoni la SICHEM 2018.

După deschiderea manifestarii, onorată de reprezentanții organizatorilor, un moment emoționant a fost acordarea diplomelor de excelență ale Societății de Inginerie Chimică din Romania următorilor distinși profesori: Prof. Gheorghița Jinescu (UPB), Prof. Angela Lupu (UPB) și Prof. Sorin Rosca UPB) pentru cei peste 55 de ani de activitate didactică și științifică. Diplome de excelență ale SICR au fost acordate pentru efortul, tenacitatea și îndrăzneala de a menține și promova cercetarea, proiectarea și producția de produse chimice și biochimice din Romania colegilor Dr. ing. Sanda Velea (ICECHIM), Dr.ing Viorica Tamaș (Hofigal) și Dr ing, Virgiliu Băncilă (Compania Romana de Chimie-Chimcomplex Borzești).

Înainte de deschiderea manifestării imaginea unui grup format în jurul Prof. Floarea Octavian (stânga) și un instantaneu din timpul unei disicuții despre cercetare, producție și învățământ la care au participat: Dr.ing Sanda Velea–ICECHIM, Dr.ing Virgiliu Băncilă–Chimcomplex Borzesti și Prof. Valeriu Jinescu-ASTR).
Imagini ale celor care au susținut alocuțiuni la deschiderea manifestării SICHEM 2018: Prof. Tănase Dobre–Președinte SICR, Prof. Teodor Prisecaru–Prorector UPB, Prof. Cristina Orbeci–Decan CASM, Prof. Michaela Stanescu–Secretar General SChR și Prof. Valeriu Jinescu–Secetar General ASTR.
Imagini de la înmânarea diplomelor de excelență ale SICR: Prof. Gheorghita Jinescu, Dr.ing Sanda Velea, Dr.ing Viorica Tamas , Dr ing. Virgiliu Băncila, Prof. Maria Floarea și Prof. Octavian Floarea.

În ceea ce privește programul evenimentului, acesta este disponibil aici. Pentru citarea participării cu lucrari la această manifestare se va utiliza SICHEM 2018-carte cu rezumate care în forma tipărită, primită de toți participantii la manifestare, este periodic cu ISBN, astfel că rezumatele de aici pot fi considerate în fișele de autoevaluare. O parte a lucrărilor prezentate la această manifestare se regăsesc în numerele 1 și 2 din 2018 ale revistei "Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society" (BRChES 5 (1) 2018, respectiv, BRChES 5 (2),2018), această revistă științifică fiind indexată în bazele de date internaționale EBSCO și INDEX COPERNICUS.
Toate lucrarile plenare au fost foarte intersante și apreciate de toti participanții. Prima dintre lucrarile plenare, cea a dr. ing. Virgiliu Băncilă, cu titlul Compania Română de Chimie-Inceput și Viitor Așteptat, a fost deosebită prin prisma interesului pentru dezvoltarea industrială, autorul aratând că prin aducerea celei mai mari părți din combinatul Oltchim Râmnicu Vâlcea în cadrul Companiei Române de Chimie, aceasta va deveni cel mai mare producator de produse chimice din Romania și unul dintre cei mai mari din Europa. Deosebit de interesante au fost ideile de dezvoltare care sunt prevăzute pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea. Printre acestea se pot aminti dezvoltarea unei fabrici de metanol pe baza gazeificării cărbunelui și materialelor vegetale din zonă și utilizarea acestuia ca sursă de olefine pentru sectorul de produse organice al acestui combinat. Prezentarea a trezit un foarte mare interes pentru toți cei prezenți profesori și cercetatori, proiectanți și furnizori de echipamente și, mai ales, studenți și absolvenți de inginerie chimică.

Imagine din timpul prezentării lucrării plenare "Compania Romana de Chimie- Inceput si Viitor Asteptat" de către Dr.ing. Virgiliu Băncilă.

Lucrarile plenare "Syntheses of Advanced Nanomaterials for Electrochemical Biosensors and Energy Storage Applications" (Sinteze de nanomateriale avansate pentru senzori electrochimici și aplicații de stocare a energiei), autor prof. Shen-Ming CHEN (Taipei, China) și "In-silico Design of Genetic Modified Micro-organisms (GMO) of Industrial Use, by Using Systems Biology and (Bio)Chemical Engineering Tools (Proiectarea in silico a organismelor modificate genetic prin utilizarea capabilităților sistemelor biologice și ingineriei biochimice) autor prof. Gheorghe MARIA (UPB, Romania), prezentate, de asemenea, tot in prima zi a manifestarii au avut un nivel științific înalt și au determinat vii comentarii, întrebari interesante și chiar dispute, pe subiectele din lucrări sau conexe lor.

Prof. Shen-Ming Chen (Taipei,China) (stânga) și Prof. Gheorghe Maria (UPB, Romania) (dreapta) la SICHEM 2018.

Legatura lucrărilor plenare cu cercetarea, cu problemele actuale ale dezvoltării programelor de învățământ de inginerie chimică, cât și cu evocarea unor mari personalități științifice naționale, s-a regăsit în prezentările din cea de a doua zi a manifestării. În ordinea prezentării acestea au fost: i) Production of porous materials based on chitosan for bone generation under steady state flow condition (Materiale poroase pe bază de chitosan pentru implant osos produse prin operare la flux constant), autor Prof. Gholamreza DJELVEH - ii) Design of a master degree in chemical engineering integrated with bachelor degree (Proiect de master în ingineria chimica integrat cu programul de licenșă) autor Prof. Claudia Irina KONCSAG – și, respectiv, iii) Professor Ionel A. Atanasiu – my Professor’s Professor (Pofesorul Ion Atanasiu-Profesorul, profesorilor mei) autor Prof. Dănuț-Ionel VĂIREANU.
Toate prezentarile tip au fost de un nivel știintific deosebit de ridicat. Menționăm ca remarcabile, prin comentariile cercetătorilor romani , nu doar la prezentarea acestora, lucrarile: i) Supercritical fluid technology: a sustainable and scalable approach for advanced material design and recycling (Tehnologia fluidului supercritic o abordare durabila si posibila de ridicat la scara in proiectarea si reciclarea materialelor avansate), autori Cyril AYMONIER, Marie CLAVERIE, Marta DIEZ-GARCIA și Gilles PHILIPPOT (Franța) și, respecctiv, ii) Carbon nanostructures from hydrocarbon pyrolysis: Synthesis and surface evolution (Nanostructuri de carbon prin piroliza hidrocarburilor: Sinteza și evoluția suprafeței) autori: S.V. SAVILOV, N. I. OSIPOV, A.S. IVANOV și V.V. LUNIN (Rusia) – Carbon nanostructures from hydrocarbon pyrolysis: Synthesis and surface evolution (Nanostructuri de carbon prin piroliza hydricarburilor: Sinteza si evolutia suprafetei)

Imagini din timpul discuțiilor despre tehnologii cu fluide supercritice dintre Prof. Cyril Aymonier (Univ. Bordeaux, Franta) și Prof Sorin Bildea (UPB, România) și Prof. Raluca Isopescu (UPB, România)

Numărul mare de comunicari orale, precum și sesiunile de lucrari poster au facut ca programul celor doua zile ale manifestarii să fie foarte încărcat. Așa cum s-ar putea aprecia din fotografiile de mai jos, și, mai ales, cum rezultă din programul manifestării, participarea tinerilor a fost deosebită, fiind prezenți studenți de la licență, masteranzi, și, evident, doctoranzi.

Imagini de la sesiunea de postere a SICHEM 2018 în care se observă tineri cercetători în așteptarea întrebărilor din partea celor interesați.
În imagine studenti (Ștefania-Cristina Ionescu, Sorin Ilie Damian an IV IIPCB, UPB), masteranzi (George Rizea an II master IPC, UPB) și doctoranzi (Adrian Aciu, Cristian Raducanu, Inginerie Chimica, UPB) în timpul desfășurării SICHEM 2018.

In volumul publicat SICHEM 2018–carte cu rezumate se află și lista sponsorilor și a instituțiilor care au susținut organizarea și desfasurarea, în cele mai bune condișii, ale acestei manifestari. Fotografia de mai jos considerăm că este concludentă în ceea ce privește locul în care s-a desfășurat această manifestare.

Imagine a interiorului Bibliotecii UPB, locul de desfășurare a manifestarii SICHEM 2018

27 – 29 Iunie 2018

La Bacău, la Universitatea Vasile Alexandri, s-au desfășurat lucrările celui de al 10-lea Colocviu Franco-Român pe probleme de Chimie Aplicata. Iată mai jos sigla acestei manifestări, în care alături de cercetători și profesori din Romania și Franța au mai fost prezenți și cercetători și profesori din Republica Moldova. Conferințele invitaților, comunicările de tip , comunicările orale și posterele prezentate la această manifestare s-au dovedit a avea nivel științific deosebit de ridicat.
Pentru cei interesati de titlurile lucrarilor prezentate la această interesantă manifestare, programul după care aceasta s-a desfășurat se află anexat aici.

Sigla celui de al 10-lea Colocviu Franco-Român de Chimie Aplicată

Chiar dacă pe durata celor 10 ediții (6 în Franța, 4 în România) au fost mici modificari ale secțiilor de lucru ale manifestarii, cele de bază, s-au dezvoltat și întărit prin inscrierea a tot mai multe lucrari. Acestea secții au fost: A: Chimie organică și terapeutică, B: Polimeri și chimie supramoleculară, C: Științe Analitice, D: Ingineria proceselor și bioproceselor, E: Valorificarea resurselor agricole, F: Chimia și dezvoltarea durabilă.

Prof. dr.ing. Valentin Nedeff, presedintele senatului universitatii Vasile Alexandri Bacau prezentând
Cuvântul de deschidere al celui al 10-lea Colocviu Franco –Român de Chimie Aplicată.

Cele câteva fotografii prezentate mai jos arată atmosfera plăcută în care s-a desfășurat această manifestare, aflată la 20 de ani de la lansare.

Prof. Raluca Stan (Universitatea Politehnica din București) și Prof. Franck Suzenet (Universitatea Orleans Franta) prezentând începerea primei conferinte plenare (Prof. Eric Benoist, Universitatea Paul Sabatier, Toulouse, Franta, cu titlul "Complexi de rheniu: proiectare, sinteză, chimie coordinativă și aplicații biologice").
Profesor Reza Djelveh (Universitatea Blaise Pascal, Clermont Ferrand) (stînga imaginii)prezentând aspecte despre sinteza structurilor poroase compatibile cu sistemul osos și Profesor Ilie Siminiceanu (Universitatea Gheorghe Asachi, Iasi) comentând cele prezentate (în drepata imaginii).
Profesor Mircea Vînătoru (Universitatea Politehnica din București) în timpul unei lecții practice de aplicare a ultrasunetelor în ingineria chimică.

10 Iulie 2018

Societatea de Inginerie Chimica din Romania și-a mărit numărul de membri foarte tineri prin înscrierea în SICR a absolvenților 2018 ai specializării Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice (IIPChB) de la facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din UPB. Mai jos este prezentată o fotografie de grup a acestora, în care sunt prezenți următorii absolvenți: Badea Bianca, Barbu Georgiana, Berinde Adela, Catana Andreia, Cojocaru Carmen, Cristeaa Mihai George, Cristudor Sorina, Enache Daniela, Enachescu Sorina, Filip Gheorghe, Fotu Mihai, Petre Laninia, Ion Lavinia Elena, Iordache Andrei, Iorgu Sebastian, Kerimov Mehan, Licu Lidia, Matache Ioana, Matei Alexandru, Mocanu Lavinia, Neagu Alexandra Ancuta, Nistor Ciprian, Onea Elena, Safta Leonard și Rata Theodor

Cei mai tineri membri ai SICR, absolvenții din 2018 ai specializării IIPChB în curtea de onoare a rectoratului UPB din localul Polizu, în fața bustului profesorului Alfons Saligny (membru al Societății Politehnica între 1881-1903, fondator al Laboratorului de incercari materiale la Școala Natională de Poduri și Sosele (1886)).

26 - 28 Mai 2018

La Constanța, în cadrul Universității Ovidius și cu sprijinul filialei SICR Constanța, s-a desfășurat Conferința Internațională Chimia 2018 sub titlul "Noi Tendințe în Chimia Aplicată" (New Trends in Apllied Chemistry). Manifestarea s-a bucurat de o participare națională și internațională importantă, efortul organizatorilor fiind răsplătit de nivelul științific înalt al conferințelor plenare, comunicărilor pe secții și posterelor de prezentare a unor lucrări științifice foarte interesante. Programul manifestării, așa cum s-a defășurat ea, se află anexat aici. Un timp foarte frumos, cu aer de vară și un program social interesant au susținut această manifestare. Pentru cei ce au fost la această manifestare bianuală atașăm o imagine reprezentativă pentru Constanta.

Frumusețea cazinoului din Constanța în așteptarea mult doritei revitalizării.

10 Martie 2018

Federația Europeană de Inginerie Chimică, a cărui membru este și Societatea de Inginerie Chimică din Romania, își informează în permanență membrii săi prin site-ul oficial, dar și prin buletine de informare proprii. Iată aici cele doua buletine de informare din 2018. Se constată că în aceste buletine sunt anunțate multe din activitățile de comunicare științifică din 2019 în care EFCE este implicată. Invităm cu această ocazie membrii noștri și pe toți cei interesați să participe la cel de al 12-lea Congres European de Inginerie Chimică (ECCE 12), respectiv, la cel de al 5-lea Congres European de Biotehnologie Aplicată (ECAB 5) de la Florența din 15-19 Septembrie 2018. Informații suplimentare pot fi obținute din site-ul manifestării http://www.ecce12-ecab5.org, respectiv, de la secretariatul acesteia ecce12_ecab5@aidic.it. Ultimul termen limită de trimitere on line a rezumatelor pentru înscrierea lucrărilor este 28 Februarie 2019.

13 Februarie 2018

Domnului profesor Sorin Roșca, personalitate cu o influență puternică în evoluția învățământului de chimie și inginerie chimică din Universitatea Politehnica din București și din Romania din ultimii 40 de ani, distins specialist în domeniul sintezelor chimice organice, conducător de doctorat în domeniul ingineriei chimice, președinte al Societății de Chimie din Romania, membru titular al Academiei de Științe Tehnice din Romania, Societatea de Inginerie Chimica i-a adus, la împlinirea a 80 de ani, cuvinte de laudă și respect, pentru tot ceea ce a făcut și face în sprijinul chimiei și ingineriei chimice. Reluăm aici frumoasa prezentare a domnului profesor, publicată în Revista de Chimie în Vol.69, Nr.4 din 2018.

8 Noiembrie 2017

Manifestarea proprie SICHEM 2018 a fost lansata. Prima circulara se afla legata de anuntul manifestarii din prima pagina a siteului. Invitam pe aceasta cale pe toti membrii si apopiatii acestora sa sprijine aceasta manifestare, astfel incat ea sa depaseasca ca amploare, ca nivel stiintific si ca rezultate celelelate editii ale acestei manifestari.

6 Noiembrie 2017

In anul 2018 SICR se va implica in multe manifestari in sprijinul membrilor sai. Intre acestea se notifica manifestarile stiintifice ce vor fi intens promovate:

- Chimia 2018 ,Universitatea Ovidius , Constanta , 25-27 Mai 2018

- CoFrRoCA 2018, Universitatea Vasile Alexandri, Bacau, 24-27 Iulie 2018

- SICHEM 2018, Universitatea Politehnica, Bucuresti, 6-7 Septembrie 2018

6 Octombrie 2017

Cel de al X-lea Congres Mondial de Inginerie Chimica (WCCE 10) s-a desfasurat intre 1-5 Octombrie la Barcelaona in Spania. S-au asociat manifestarii al XI-lea Congres European de Inginerie Chimica si cel de al IV-lea Congres European de Biotehnologie Aplicata, astfel ca manifestarea de la Barcelona a devenit cel mai mare congres mondial in domeniul ingineriei chimice ce s-a tinut pana acum. Grupul EFCE al membrilor din Spania a dus la bun sfarsit acest mare congres la care s-au sustinut peste 3850 de lucrari (lecturi plenare, lecturi pe sectie, comunicari orale si postere). Programul acestei manifestari, mai putin pozitionarea posterelor, se afla aici. Manifestarea stiintifica a fost dublata de manifestarea EXPOQUIMIA 2017, prin care industriasii spanioli au demonstrat, cu succes, ca industria chimica spaniola este o industrie mare, cu un potențialul deosebit. A mai fost de remarcat expozitia permanenta cu materiale si instrumente specifice cercetarii stiintifice de inginerie chimica . O atentie deosebita a fost acordata tinerilor, remarcand in acest sens concursul in care grupe de studenti cu experienta in conversia energiei chimice in energie electrica s-au intrecut intr-un concurs de stabilirea a celei mai performante micromasini cu actionare electrica. Prezenta doctoranzilor si a tinerilor doctori din toata lumea a fost deosebita. Este de remarcat ca prezenta romaneasca la aceasta manifestare a fost importanta, cea autohtona (Prof. Bildea Sorin, Prof. Plesu Valentin, Prof. Dobre Tanase, Conf. Iancu Petrica, Drd Mihai Moraru, Drd Patrascu Iulian) chiar daca nu a fost ca numar pe masura posibilitatilor reale, a existat si s-a manifestat nu doar spre a fi cunoscuta. Cateva imagini de la deschiderea acestei manifestari arata atmosfera deosebita in care ea s-a desfasurat.

In asteptarea muzelor si in prezenta lor la deschiderea WCCE 10.

1 Octombrie 2017

In dupa amiza zilei de 1 Octomnbrie 2017 la Barcelona Gran Via Halle 8 avut loc adunarea generala a EFCE, dedicata alegerilor in grupele de lucru cat si alegerii noi conduceri, ce isi va incepe mandatul la inceput de 2018. SICR a fost reprezentata de prof. Dobre Tanase si prof Valentin Plesu. Tot cu aceasta ocazie cele mai mute grupe de lucru au avut intruniri de grup. Programul de lucru a acestei adunarii generale a EFCE se afla postat aici. Sa-i uram succes domnului Dr. Herman Feise, noul presedinte al EFCE. Un scurt CV al dumnealui se afla aici.

Prof. Dobre Tanase impreuna cu viitorul presedinte EFCE Dr. Herman Feise la WCCE 10

12 Septembrie 2017

Intre 6 si 9 Septembrie s-a desfasurat la Poiana Brasov Conferinta Internationala de Chimie si Inginerie Chimica din Romania, ce a ajuns in acest an la numarul 20 (RICCCE 20). Intr-o organizare remarcabila, cu peste 380 de lucrari prezentate, cu o sponsorizare de notat ( Ronexprim, BASF, Cirom,Nitech, Able Jasco, Histeresis, Apel Laser, Specs, Metrohm, Messer, Sepadin, Hofigal), manifestarea a dovedit, inca odata, ca este una din manifestarile de mare anvergura, unde se intalnesc cei mai buni specialisti din tara si unde participarea internationala este intr-un continuu progres. Organizarea pe sectiuni a manifestarii precum si distributia lucrarilor prezentate (lecturi plenare, lecturi in sectie, comunicari orale respectiv postere) rezulta din programul final al manifestarii ce se afla afisat aici. Societatea de Inginerie Chimica din Romania a fost intre organizatorii manifestarii. Pentru aceasta manifestare SICR a avut un concurs pentru burse de participare adresate masteranzilor, doctoranzilor si tinerilor doctori cu activitate in domeniul ingineriei chimice. In tabelul dat mai jos sunt nominalizati castigatorii acestor burse. Lucrarea inscrisa si sustinuta, de fiecare dintre cei ce au castigat burse, va apare in unul din numerele din anul 2017 ale revistei SICR (Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society)

Burse de participare la RICCCE 20 acordate de SICR
Nr Nume si Prenume Calitate Titlul lucrarii inscrise la RICCCE 20
1 M/IPC CASM Brosteanu Alma Valentina Influence of drying conditions on the oil yeld obtained from Sea Bruckthorn residues
2 D/SD CASM Coman Alina Elena The influence of filler nature on mechanical and electrical properties of PVC composites
3 D/SD CASM Crisan Mara Pareto-optimal Operating Policies of a Mechanically Agitated Continuous Reactor used for the Oxidation of D-Glucose on co-Immobilized Pyranose Oxidase and Catalase
4 D/SD CASM Enache Alin Alexandru A Kinetic Study of Chitosan Coagulation from Aqueous Solutions
5 D/SD CASM Raducanu Cristian Fed-batch biodiesel production: Experimental results and modelling in transesterification of waste vegetable oils to biodiesel
6 M/IPC CASM Scoban Andreea Georgiana Setting Optimal Operating Policies of a Fluidized Bed Bioreactor used for Mercury Uptake from Wastewaters by using Immobilized P. putida cells
7 D/SD CASM Singureanu Cristina-Andreea Simulation and Control of a Municipal Wastewater Treatment Process using SuperPro Designer Simulator
8 D/SD CASM Trica Bogdan Extraction of seaweed biomolecules from the Romanian Black Sea (Cystoseira barbata)
9 D/SD UPG Turcanu Anca Andreea Palladium and Copper Catalysts for Furfural Hydrogenation
10 M/SIM CASM Vlasceanu Ioana Aerogel, a high performance material for thermal insulation
11 DI/CASM Sima Sergiu Phase behavoiur for binary system containing CO2 at high pressure of interest for carbon capture and storage

Fisierul anexat aici, unde se prezinta rezumatul lecturilor in sectia 4 (New Trends in Chemical and Biochemical Engineering) si a comunicarilor orale de la aceiasi sectie, are rolul de a arata nivelul stiintific deosebit al lucrarilor de la RICCCE 20. Mai este de adaugat ca atmosfera manifestarii a fost una de sarbatoare, caracteristica unei manifestari stiintifice de nivel.

Doua grupuri active in Sectia 4 la RICCCE 20 ( drepta: grupul profesorului Calinescu (centru) de la Bioresurse si Stiinta Polimerilor alaturi de profesorii Lavric si Dobre, stanga: grupul de Inginerie Chimica si Biochimica cu profesorul Bildea in prima linie)

7 Iulie 2017

Societatea de Inginerie Chimica din Romania isi mareste numarul de membri an de an. In imagine cel mai tanar grup de membri, format din absolventii de licenta ai sectiei de Inginerie Chimica si Biochimica din UPB, seria 2017.

Noi membri SICR: Absolventii promotiei 2017 ai sectiei Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice (IIPCB) din UPB ( Creanga Laura, Feodot Otilia, Costea Anca, Nedelcu Ioana, Lascu Andreea, Ivanciu Florentina, Simion Adelina, Pastin Adriana, Bucur Stefania, Manea Oana, Toma Violeta, Banu Mariana, Dumitrache Gabriela, Borcan Alexandru, Boscornea Alexandru, Rizea George, Olteanu Adrian, Parvu Sergiu, Ulianov Florin, Pruteanu Mihai, Iordache Alexandru, Soana Marian) alaturi de prof dr.ing Raluca Isopescu si prof.dr.ing Dobre Tanase

20 Iunie 2017

Avand in vedere tendinta observata in ultimii ani in multe din tarile din jur (POLONIA, UNGARIA, SLOVACIA, etc), in care a inceput un proces de unire a fortelor in sustinerea si dezvoltarea multor fabricatii chimice mai vechi sau mai noi, SICR s-a aflat intre organizatorii workshopului PERSPECTIVELE INDUSTRIEI CHIMICE ROMANESTI. Acesta s-a desfasurat in 20 Iunie 2017 in Sala Senatului UPB. A fost o dezbatere ampla privind potentialul de dezvoltare a industriei chimice romanesti in perioada urmatoare, accentuindu-se ca Romania are in acest sens: i) resurse naturale importante (gaze, sare, calcar, petrol, bioresurse multiple, etc) ce trebuie valorificate, intr-un inalt grad, ii) platforme industriale in activitate sau in conservare, iii) o scoala dedicata industriei chimice la diverse nivele, iv) specialisti cu o pregatire remarcabila. Pentru a ilustra importanta manifestarii se prezinta, mai jos, lista conferintelor sustinute la aceasta manifestare:
1. Dr.ing. Virgiliu BĂNCILĂ – Președintele Consiliului de Administrație al S.C. CHIMCOMPLEX Borzești S.A - Dezvoltarea Companiei de Chimie din România, contribuție la dezvoltarea industriei chimice românești
2. Prof.dr.ing. Sorin ROȘCA – Președintele Societății de Chimie din România – Prezentarea chimiei altfel – viziune pentru societate
3. Prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU – Președinta Senatului UPB – Adaptarea învățământului preuniversitar tehnologic în corelație cu învățământul universitar și cu industria din România
4. Prof.univ.dr. Victor MOCANU – Decan Facultatea Geologie, Universitatea București – Resursele Naturale al României pentru dezvoltarea industriei chimice a țării
5. Ing. Mihail GEORGESCU – fost Director General Platforma industrială ARPECHIM - Perspective de valorificare a platformei ARPECHIM.
6. Prof.dr.ing. Ioan CĂLINESCU – Facultatea Chimie Aplicată și Știința Materialelor – Petrochimie vs. Biorafinărie
7. Prof.dr.ing. Tănase DOBRE – Președintele Societății de Inginerie Chimică din România (SICR) – Rolul SICR în dezvoltarea industriei chimice din România
8. Prof.dr.ing. Grigore BOZGA Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică – Programe de cercetare integrate universitate – platforme industriale
9. Prof.dr.ing. Raluca Daniela ISOPESCU – Director Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică, Prof.dr.ing. Valentin PLEȘU – director CTTIP– Noi abordări în învățământul de inginerie chimică pentru a asigura cerințele industriei chimice românești

14 Martie 2017

Intr-un chestionar adresat absolventilor seriilor 2013-2016 ai specializarii Ingineria si Informatica Proceselor Chimice de la UPB una din intrebari se referea la ponderea utilizarii la disciplinele de formare a deprinderilor ingineresti a modelarii cu ajutorul simulatoarelor de proces, respectiv a lucrarilor practice clasice. Rezultatul fost ca ambele metode de insusire a ingineriei chimice trebuie utilizate in mod egal.

Studentul de la inginerie chimica intre simulator si lucrarea practica (stanga: pagina Hysis, dreapta: transfer de masa in contactorul cu discuri rotative).

30 Ianuarie 2017

In traditia Societatii de Inginerie Chimica este o practica omagierea publica a celor care in invatamant, proiectare si industrie au avut un rol important in promovarea inginerie chimice in dezvoltarea economiei romanesti. Intre acestia, in anul ce a trecut, domnul dr.ing. Ivanus Gheorghe a trecut pragul celor 85 de ani. Cu aceasta ocazie SICR i-a acordat diploma de excelenta pentru intreaga activitate.


Dr.ing Ivanus Gheorghe
1956 - Institutul Petrol si Gaze Bucuresti
1956-1960 - Inginer, Sef instalatie DAV Brazi
1960-1994 - Inginer proiectant, Inginer Sef IPROCHIM Bucuresti
1979 – Doctor inginer IPG Ploiesti, Cinetica pirolizei amestecurilor de hidrocarburi
1980 – Premiul Academiei pentru lucrari si brevete in domeniul petrochimiei
1980-1994- Profesor asociat UPB, Proiectarea si montajul utilajului chimic
1988-1992 – Profesor asociat UPB, Materiale compozite
1994 – Director S.C.Global Partner Romania
Dr. ing. Ivanus Gheorghe la 85 de ani (centru) cu Prof. Jinescu Gheorghita, Dr. ing Roibu Constantin, Ing. Gavril Musca, Ing. Turtureanu Ion, Prof Woinaroschi Alexandru si Prof. Jinescu Valeriu

28 Ianuarie 2017

Spre sfarsitul anului 2016, la editura AGIR, in seria Repere Istorice, au aparut doua carti importante petru marcarea evolutiei realizarilor ingineriei chimice din Romania. Prin membrii sai, Societatea de Inginerie Chimica a sustinut si participat la realizarea acestor carti. Pentru cei care vor sa stie ce a fost si unde a ajuns astazi industra chimica, petrochimica si de petrol din tara noastra recomandam cartea scoasa de AGIR sub coordonarea dr.ing Gh Ivanus, avand titlul: Pagini din istoria dezvoltarii industriei Romaniei: Industria chimica, petrochimica si de petrol. Lista contributorilor la realizarea acestei carti, de aproape 400 de pagini, rezulta din facsimulul de prezentare dat mai jos.

Coordonator serie: Prof. univ. emerit. dr. ing. DHC Valeriu V. JINESCUCoordonator volum: Dr. ing. Gheorghe IVANUSContributori:Dr. ing. Gheorghe IVANUS, Ing. Mihail GEORGESCU, Ing. Marius PARVU , Ing. Petre POP, Ing. Maria ILIE, Dr. ing. Constantin ROIBU, Dr. ing. Radu OLARU, Ing. Gheorghe STANESCU, Ing. Liviu ROSU, Ing. Nicolae DAVID, Dr. ing. Savel MATACHE, Prof. dr. ing. Dumitru RADAUCEANU, Ing. Georgeta MATACHE, Ing. Mircea ILIESCU, Ing. Ioan VACARCIUC, Ing. Traian MARIN, Ing. Petre PANCULESCU, Ing. Ion DINCA, Ing. Dorin GAGIONEA, Ing. Paulian IONESCU, Ing. Mircea TURTUREANU, Ing. Gabriel NICOLESCU, Ing. Oliviu POPA, Ing. Cornel IONESCU, Ing. Nicolae DECU, Dr. ing. Daniela TEODORESCU, Prof. dr. ing. Maria GEORGESCU, Dr. ing. Doru Vladimir PUSCASU, Ing. Petre ALBASTROIU, Ing. Gavril MUSCA, Prof. dr.ing. Emilian ANGELESCU, Dr. ing. Grigore POP, Ing. Cristian TEODORESCU, Prof. dr. ing. Ioan CALINESCU, Prof. dr. ing. Dobre TANASE, Prof. dr. ing. Gheorghita JINESCU
Facsmil de prezentare al cartii Pagini din istoria dezvoltarii Romaniei: Industria chimica, petrochimica si de petrol, coordonator dr.ing. Gheorghe Ivanus, 365 pag, 8 Anexe
Coordonator general - Prof. univ. emerit dr. ing. DHC, Valeriu V. JINESCU,Autor - ing. Stelian NeculaIng. Stelian NECULA a absolvit Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea Mecanica, Sectia Aparate si Instalatii pentru industria chimica, in anul 1956 si a fost angajat in acelasi an la Institutul IPROCHIM, cu functia de inginer proiectant. Stagiul de 3 ani cu activitate in uzina de profil l-a efectuat la uzina Utilaj Chimic Bucuresti (UCB).. Prin functia de consilier CIUTCR (1967- 1968) si cea de sef al primului Serviciu Furnizor General de Instalatii Chimice si Rafinarii, pentru export de instalatii la cheie (1969-1972) si bazat pe succesul experimentului livrarii la cheie a Combinatului de la Slobozia, a coordonat un program vast de export in tarile arabe Egipt, Iordania, Siria, Irak, Iran, apoi Turcia, India, Pakistan, China, Iugoslavia, RDG, Albania si URSS. O alta realizare deosebita a constituit-o livrarea in 1979 a primei coloane de sinteza amoniacului la 300 bar, fabricatie in premiera romaneasca si europeana, cu otelurile integral autohtone. Ca director general adjunct al centralei industriale pentru utilaje si constructii rafinarii (CIUTCR), ca director general al centralei industriale pentru constructii de masini (CIUTCM), ca director general la inteprinderea de utilaj chimic Grivita (IUC Grivita) si ca adjunct al ministrului industiei constructiilor de masini a fost implicat in tot ce s-a construit, pana in 1990, in domeniul fabricatiilor chimice
Facsmil de prezentare al cartii Pagini din istoria dezvoltarii Romaniei:Inteprinderile constructoare de utilaj chimic,perochimic si de rafinarii,autor ing. Stelian Necula

Faptul ca in Romania se dezvoltase o puternica particularizare a industriei constructoare de masini spre constructia de utilaj chimic, petrochimic si de rafinarii este foarte bine ilustrat de ing. Stelian Necula, in cartea publicata de editura AGIR sub titlul Pagini din istoria dezvoltarii industriei Romaniei: Inteprinderile constructoare de utilaj chimic, petrochimic si de rafinarii. Din facsimilul de prezentare se constata ca autorul acestei carti a fost, totdeauna, in mijlocul a ceia ce s-a realizat pana in 1990, in acest domeniu al constructiilor de masini.

4 Ianuarie 2017

SICR invita la Cel de al XXIX-lea Simpozion European de Termodinamica Aplicata (29th European Symposium on Applied Thermodynamics), care va avea loc, intre 18-21 mai 2017, la hotelul Radisson Blu din Bucuresti. Manifestarea este un forum al specialistilor din chimie si inginerie chimica, din mediul academic, din institute de cercetare si din industrie. Ea este organizata sub patronajul Federatiei Europene de Inginerie Chimica prin Grupul de lucru pentru Termodinamica si Proprietati de Transport. Detalii despre manifestare la adresa : http://www.esat2017.ro/abstract-submission. Termenul limita de inscriere cu lucrari este 31 Ianuarie. SICR, ca membra a EFCE, va cauta sa se implice in promovarea participarii romanesti la aceasta manifestare.

3 Ianuarie 2017

La inceput de an SICR se adreseaza tuturor specialistilor in inginerie chimica de a participa, cu lucrari, la manifestarea RICCCE XX, cea mai mare manifestare stiintifica de profil ce se organizeaza in Romania. Prima circulara a manifestarii ce se va desfasura in septembrie 2017 se afla aici. Dinamica anunturilor cu referire la aceasta manifestare se va gasi la adresa http://riccce20.chimie.upb.ro . Ca si la manifestarile RICCCE anterioare,pentru doctoranzii in stagiu si pentru tinerii doctori (nu mai mult de 5 ani de la terminarea doctoratului) SICR ofera un numar limitat de burse de participare. Dosarul de inscriere la concursul de burse va contine : 1) rezumatul lucrarii (1 pagina TNR 12 la 1 rand), 2) recomandarea conducatorului de doctorat (pentru doctoranzi) sau a unui profesor respectiv CS1 (pentru tinerii doctori), 3) angajamentul trimiterii spre publicare a lucrarii in Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society cu o luna inainte de manifestrea RICCCE XX, 4) scurt CV al candidatului (1 pagina TNR 12 la 1 rand), 5) certificarea de accept a lucrarii la manifestarea RICCCE XX. Dosarul se trimite in format electronic pe adresa societatii.

24 Decembrie 2016

In ajunul sarbatorilor de iarna SICR transmite tuturor membrilor si simpatizatilor sai urarea de La Multi Ani ,in forma pe care domnul Profesor Emerit Liviu Literat de la UBB Cluj, membru fondator al SICR si Presedinte de Onoare al filialei SICR Cluj, a transmis-o unora dintre noi.

untitled-20

10 Decembrie 2016

Federatia Europeana de Inginerie Chimica (www.efce.org), prin numarul din decembrie a EFCE NewsLetter, invita membrii SICR sa participe cu lucrari la manifestarile sale, intre care atentionam, in mod deosebit, asupra Celui de al X-lea Congres Mondial de Inginerie Chimica de la Barcelona (WCCE 10, Octombrie 2017). Acesta va incorpora si Cel de al XI-lea Congres European de Inginerie Chimica (ECCE 11) si Cel de al IV-lea Congres European de Biotehnologie Aplicata (ECAB 4). Precizam ca termenul de trimitere al propunerii de lucrare este 30 Ianuarie 2017. Asa cum rezulta din brosura EFCE NewsLetter din Decembrie 2016, SICR este invitata sa faca nominalizari pentru premiul de excelenta a EFCE in Termodinamica Aplicata si Proprietati de Transport.

28 Octombrie 2016

In 25 Octombrie 2016 Universitatea Politehnica din Bucuresti a decernat titlul de Doctor Honoris Causa domnului profesor Luis PUIGJGANER de la departamentul de Inginerie Chimica al Universitatii Tehnice din Catalunia. Domnul profesor Luis PUIGJGANER este o personalitate cu o activitate remarcabila la nivel mondial, in domeniul promovarii utilizarii calculatoarelor in ingineria de proces, in special in ingineria chimica si biochimica. Titlul a fost acordat la propunerea Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

Deschiderea ceremoniei de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Luis PUIGJGANER (Prezidiu: Prof. Dr. Ing. Costin Sorin BILDEA, Prof. Dr. Ing. Valentin PLESU, Prof. Emeritus Luis PUIGJANER (Universitatea Tehnica din Catalunia), Prof. Dr. Ing. Anton HADAR(Vicepresedinte al Senatului Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti ), Prof. Dr. Ing. Cristina ORBECI (Decan al Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Domnul Antonio ESPUNA si Prof. Dr. Ing. Iulian RIPOSAN ( Cancelar al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti)

10 Septembrie 2016

In perioada 8-9 septembrie 2016, la Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica din Bucuresti, s-a desfasurat simpozionul international SICHEM 2016. Acesta a fost dedicat tinerilor specialisti din domeniul ingineriei chimice. Ca si la celelate manifestari SICHEM, alaturi de Societatea de Inginerie Chimica din Romania, la organizarea si reusita acestei manifestari, au participat Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor prin departamentele ICB (Inginerie Chimica si Biochimica) si SIMONA (Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomaterialelor), Academia de Stiinte Tehnice din Romania prin sectia Inginerie Chimica, si Societatea de Chimie din Romania. Programul evenimentului este disponibil aici. Pentru citarea participarii cu lucrari la aceasta manifestare se va utiliza SICHEM 20116- carte cu rezumate care in forma print are ISBN. O parte a lucrarile prezentate la aceasta manifestare se regasesc in numerele 1 si 2 din 2016 ale Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society care acum are indexare internationala EBSCO&INDEX COPERNICUS. Imaginile ce urmeaza, cauta sa puna in evidenta atmosfera si locatia in care s-a desfasurat aceasta manifestare, de inalt nivel stiintific.

 

untitled-9

Inregistrarea participantilor la manifestarea SICHEM 2014

untitled-10
Inregistrarea participantilor la manifestarea SICHEM 2014

untitled-11
Deschiderea manifestarii SICHEM 2016, prof. Andronescu Ecaterina presedinte Senat UPB

untitled-12
Deschiderea manifestarii SICHEM 2016, prof. Orbeci Cristina Decan CASM

untitled-13
Deschiderea manifestarii SICHEM 2016, prof. Rosca Sorin Presedinte SChR

untitled-14
Deschiderea manifestarii SICHEM 2016, prof. Jinescu Vleriu Secretar General ASTR

untitled-15
Profesor Fabrice Gros de la Sigma Clermont Ferrand si doctorand Mihai Moraru intr-o discutie despre modelarea fotobioreactoarelor pentru culturi de microalge

untitled-16
Profesorul Plesu Valentin cu studenti din anul IV de la specializarea Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice.

untitled-17
Profesorul Vaiereanu Danut vorbid despre Nicolae Teclu

untitled-18
Fotografie de grup cu o parte din participantii din cea de a doua zi a manifestarii SICHEM 2016

10 Iulie 2016

Societatea de Inginerie Chimica din Romania si-a marit numarul de membri foarte tineri cu toti absolventii 2016 ai specializarii Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice de la facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor din UPB. Mai jos se prezinta o fotografie de grup a acestora.

untitled-8

Promotia iulie 2016 a specializarii Ingineria si Informatica Proceselor Chimice de la Universitatea Politehnica Bucuresti a adus cei mai tineri membri in SICR (Bezdedea Marian, Cateia Madalin, Barcan Armand, Dragota Ileana,Brosteanu Alma, Javgurean Andei, Criveanu Narcis, Vacaru Cosmina, Mirea Denisa, Matei Diana-Maria, Neagu Alexandra, Nita Mihaita, Moroeanu Maria, Tutuianu Georgiana, Miscoi Cristin, Udrea Catalina)

3 Iulie 2016

Intre 29 Iunie si 2 Iulie 2016 s-a desfasurat la Clermont Ferrand, in campusul universitar Cezeaux, cel de al Noulea Colocviu Franco-Roman de Chimie Aplicata ( COFrRoCA IX). Ca la toate celelalte manifestari, directiile de prezentare de comunicari stiintifice au fost : A - Chimie Orgnica, Chimie supramoléculaire, Biomateriale, B - Ingineria Proceselor Chimice, Ingineria Proceselor Biochimice, C - Chimie Verde, Valorificarea Agroresurselor. Dupa cum rezulta din programul manifestarii, anexat aici, participarea romaneasca a fost importanta. Imaginile de mai jos arata aceasta participare si totodata prezinta excelenta organizare a acestei manifestari.

untitled-2

Prezidiul deschiderii manifestarii COFrRoCA 2016 ( Prof Gerard Guillamet- Universitatea Orleans, Prof Gheorghita Jinescu- Societatea de Chimie din Romania, Prof Tanase Dobre - Societatea de Inginerie Chimica din Romania, Prof Reza Djelveh – ENSCh Clermont Ferrand, Prof Lucian Gavrila - Universitatea Bacau, Prof )

untitled-3

Profesor Reza Djelveh - Directorul manifestarii COFrRoCA 2016

untitled-4

Profesorul Dobre Tanase sustine conferinta ‘Why Modelling in Chemical Engineering’

untitled-5

Grup de participanti la manifestarea COFrRoCA 2016 in vizita la primarul din Clermont Ferrand

untitled-6

Grupul participantilor romani cu cativa dintre din organizatorii francezi si familia profesorului Djelveh

untitled-7

Grup de participanti de la Bacau intr-o fotografie in centrul Clermont Ferrandului, la statuia lui Vercingetorix

 

Cea de a zecea manifestare COFrRoCA se va organiza in 2018 de catre Universitatea Bacau cu sprijinul Societatii de Chimie din Romania si al Societatii de Inginerie Chimica din Romania

29 Mai 2016

Intre 26 si 28 mai 2016, la Universitatea Ovidius din Constanta, s-a desfasurat manifestarea CHIMIA 2016 . Prin filialele de la Constanta, Societatea de Inginerie Chimica din Romania si Societatea de Chimie din Romania au fost intre organizatorii de baza ai manifestarii. Programul manifestarii, ce poate vizualizat aici, atesta o participare importanta, cu teme caracteristice cercetarii nationale in domeniul ingineriei chimice

18 Mai 2016

Marti, 17 mai 2016, a avut loc, in Sala Senatului Universitatii Politehnica din Bucuresti decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Alexandre Corneliu DIMIAN de la Universitatea Tehnica din Amsterdam. Titlul a fost acordat in urma propunerii formulata, la cererea Socitetatii de Inginerie Chimica din Romania si a Societatii de Chimie din Romania, de Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

untitled-1

 

Deschiderea ceremoniei de acordare a titlului de doctor honoris causa domnului profesor Alexandre Corneliu Dimian (de la stanga la dreapta : prof. dr. ing. Valentin NAVRAPESCU - prorector UPB, prof. dr. ing. Ecaterina ANDRONESCU – presedinte Senat UPB, prof. dr.ing. Alexandre Corneliu DIMIAN, prof dr. ing. Costin Sorin BILDEA – UPB, prof. dr. ing. Iulian RIPOSAN, Cancelar al UPB).

Este de precizat ca domnul profesor Alexandre Corneliu Dimian a functionat pana in 1987 drept cadru didactic in departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica din facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor. Domnul profesor Alexandre Corneliu Dimian este membru de onoare al Societatii de Inginerie Chimica din Romania si al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania- Sectia Inginerie Chimica.

30 Martie 2016

SICR invita cati mai multi cercetatori si proiectanti din Romania sa participe la cel de al IX lea colocviu franco-roman pe probleme de cercetare si dezvoltare in chimie si inginerie chimica CoFrRoCA 2016. Colocviul se va desfasura intre 29 Iunie si 2 Iulie 2016 la Clermont Ferrand, Franta. Prima circulara a acestei manifestari se afla aici.

25 Martie 2016

Filiala Constanta a SICR este implicata in realizarea manifestarii Chimia 2016: Noi Tendinte in Chimia Aplicata ce se va desfasura la universitatea Ovidius intre 26 si 28 Mai 2016. Cei care vor sa participe la aceasta manifestare gasesc detalii la adresa  http://chimia2016.univ-ovidius.ro

19 Martie 2016

Domnului Academician Bogdan Simionescu,vicepresedinte al Academiei Romane, i s-a acordat din partea senatului Universitatii Politehnica Bucuresti titlul de Doctor Honoris Causa. Aceasta onorare reprezintă recunoașterea excelenței lucrarilor sale științifice, a creativității și dinamismului în conducerea unor cercetari de frontiera in stiinta si ingineria polimerilor, a contribuției sale remarcabile la fundamentarea și implementarea proiectelor de cercetare românești.

Doctor-Honoris-Causa

Cu ocazia conferirii titlui de Doctor Honoris Causa academicianul Bogdan Simionescu semneaza in cartea de onoare a Universitatii Politehnica Bucuresti

16 Noiembrie 2015

SICR a fost prezenta, prin delegare, la adunarea generala a EFCE din 27 Septembrie de la Nice Franta. Aici dupa prezentarea raportului de activitate pe ultimii doi ani s-a procedat la alegerea presedintelui, vicepresedintelui cu sarcini executive, vicepresedintelui cu sarcini stiintifice si a membrilor comitetului de administratie ai EFCE. Profesorul Rafiqul Gani a fost reales presedinte EFCE. Mai multe detalii pe www.efce.org.

2 Octombrie 2015

Intre 29 si 30 Octombrie la Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM s-a desfasurat editia XI a manifestarii Prioritatile Chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM. Prin numarul mare de lucrari prezentate, prin diversitatea si complexitatea lor si prin scopul lor orientat pe dezvoltarea obiectivelor editiilor anterioare
1) deschiderea / dezvoltarea de noi directii de cercetare;
2) identificarea de noi proiecte de colaborare internationala si realizarea de noi parteneriate;
3) stimularea cererii pentru cercetare, dezvoltare, inovare;
4) diseminarea si promovarea rezultatelor si prezentarea cercetarilor stiintifice romanesti;
5) mentinerea contactului si integrarea specialistilor romani in activitatile comunitatii stiintifice internationale, precum si cresterea capacitatii de a oferi solutii proprii) simpozionul a avut un real succes.
Pentru a afla lista lucrarilor sustinute la aceasta manifestare se acceseaza http://icechim.ro/_pdf/2015-10- 22-PRIOCHEM- XI-Program.pdf

6 Septembrie 2015

In perioada 2-5 Septembrie 2015 la Sibiu s-au desfasurat lucrarile Conferintei Internationale de Chimie si Inginerie Chimica din Romania. La cea mai mare manifestare a celor ce lucreaza in acest domeniu au fost sustinute 15 conferinte plenare, 30 conferinte pe sectii, 180 de comunicari pe sectii si peste 180 de comunicari poster. Programarea lucrarilor sustinute se gaseste pe http://riccce19.chimie.upb.ro. Cateva imagini de la aceasta manifestare sunt prezentate in scopul accenturii faptului ca manifestrea a avut un inalt nivel stiintific.

Conferinte-plenare

Conferinte plenare, comunicari pe sectii si comunicari poster la RICCCE 19 de la Continental Forum Sibiu ( a : Academicianul Ionel Haiduc vorbind despre Un nou concept in Chimia Anorganica : Legatura coordinativa inversa ; b) Profesorul Roland R Djelveh vorbind despre Importanta deshidratarii osmotice si a proceselor de spumare in ingineria alimentara ; c : Profesorul Alexandru Woinaroschi si un grup de participanti la una din dezbaterile din sectia Noi concepte in ingineria chimica si biochimica ; d : Firma de aparatura si instalatii de laborator pentru chimie si inginerie chimica Ronexprim (www.ronexprim.com) printre prezentarile de postere

10 Iulie 2015

Scoala Nationala Superioara de Chimie din Clermont Ferrand (ENSCh Clermont Ferrand) are o indelungata si fructuoasa colaborare cu facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor de la Universitatea Politehnica Bucuresti si cu facultatea de Inginerie de la Universitatea Vasile Alexandri din Bacau. Peste 30 de ingineri din promotiile recente, multi dintre ei membri ai SICR, au avut ocazia de a se instrui la Clermont Ferrand in conditii deosebite.
Cateva imagini din laboratorul de Inginerie Chimca de la Institutul Blaise Pascal sustin ca aici se acorda o atentie deosebita instruirii teoretice si practice a viitorilor ingineri chimisti

laboratorul-de-Inginerie-Chimica

Imagini din laboratorul de Inginerie Chimica al Institului Blaise Pascal din Clermont Ferrand (a: instalatie de rectificare discontinua, b : bioreactor pilot de laboreator, c: banc de introducere in automatizarea si controlul proceselor chimice si biochimice, d : fotobioreactor pentru crestere de microalge)

26 Iulie 2015

Numarul 1 pe anul 2015 al revistei Societatii de Inginerie Chimica din Romania a fost publicat.
Continutul sau se afla la rubrica Revista a siteului. Numerele 2 si 3 din acest an urmeaza sa apara, in septembrie 2015, cu lucrari de la manifestarea RICCCE 19. Numarul 4 va aparea la sfarsit de decembrie.

17 Iunie 2015

In marea aula AN010 de la Universitatea Politehnica Bucuresti a fost decernat titlul de Doctor Honoris Cauza domnului profesor Jiri Jaromir KLEMES de la Universitea Panonia din Vesprem, Ungaria. Societatea de Inginerie Chimica din Romania a fost printre cei care au promovat acordarea acestei distinctii si a fost prezenta, printr-un numar mare de membri, la ceremonia de acordare a distinctiei. Cu aceasta ocazie a avut loc un schimb important de idei, intre membri ai societatii noastre si domnul profesor Jirri Jaromir Klemes, privind solutiile de crestere a vizibilitatii internationale a rezultatelor cercetarii de inginerie chimica din Romania. Precizam ca domnul profesor Jiri Jaromir Klemes este membru al SICR inca din anul 1996.

Deschiderea ceremoniei de acordarea a titlului de Doctor Honoris Cauza domnului prof Jiri Jaromir Klemes ( Prof Riposanu Iulian cancelar UPB , Prof Iovu Horia prorector UPB, Prof Jiri Jaromir Klemes, Prof. Ioan Calinescu decan CASM, Prof. Valentin Plesu responsabil relatii internationale SICR)

Profesorul Jiri Jaromir Klemes la o expunere, in A139 Polizu, pentru studentii facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

 

Prezentarea de laudatio, facuta de prof. Plesu Valentin, in onoarea acordarii titlului de Doctor Honorius Cauza domnului Prof. Jiri Jaromir Klemes se afla aici.

30 Mai 2015

In sprijinul manifestarii RICCCE 19 ( http://riccce19.chimie.upb.ro) Societatea de Inginerie Chimica a acordat 13 burse de participare unori tineri doctoranzi si masteranzi a caror activitate in promovarea ingineriei chimice este promitatoare.

4 Februarie 2015

Societatea de Inginerie Chimica (SICR) impreuna cu Societatea de Chimie (SChR) vor sustine organizarea de catre Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor - Fundatia C.D Nenitescu a manifestarii RICCCE 19 ( 19th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Enginering). Manifestarea se va desfasura la Sibiu intre 2 si 5 Septembrie 2105. Cu aceasta ocazie SICR organizeaza concurs de burse pentru tineri cercetatori, doctoranzi respectiv tineri doctori, ce vor prezenta lucrari la manifestarea RICCCE 19. Dosarul pentru participare la concursul de burse trebuie sa contina:

1) Rezumatul lucrarii inscrisa la RICCCE 19 in minim o pagina (engleza, in acord cu templateul manifestarii RICCCE19),

2) Recomandarea conducatorului stiintific in cazul doctoranzilor,

3) Adeverinta de doctorand respectiv de cercetator in cazul celor cu doctorat,

4) Cerere de inscriere la concursul de burse adresata presedintelui SICR,

5) Dovada platii cotizatiei SICR pe anul in curs pentru cei cu doctorat,

6) Un scurt CV pe model europass,

7) Publicarea lucarii pregatita pentru RICCCE 19 in Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society.

Dosarul se depune la sediul SICR, sala D106, Polizu sau se transmite prin posta la dresa : Prof. Dobre Tanase, Polizu 1-3, 011061, Bucuresti, Sector 1, cu mentiunea burse SICR

Primul pliant al manifestarii RICCCE 19 se afla aici

31 Octombrie 2014

In marea aula AN010 de la Universitatea Politehnica Bucuresti a fost decernat titlul de Doctor Honoris Cauza domnului profesor Rafiqul Gani de la Universitatea Tehnică a Danemarcei

(DTU), Lyngby, presedinte, in functie, al Federatiei Europene de Inginerie Chimica. Societatea de Inginerie Chimica din Romania a fost printre cei care au promovat acordarea acestei distinctii si a fost prezenta, printr-un numar mare de membri, la ceremonia de acordare a distinctiei. Cu aceasta ocazie a avut loc un schimb important de idei privind noul statut al Federatiei Europene de Inginerie Chimica si mai ales privind cresterea vizibilitatii Societatii de Inginerie Chimica din Romania in cadrul acestei asociatii profesionale europene (www.efce.org)

Prezentarea de laudatio facuta de prof Riposanu in onoare acordarii titlului de Doctor Honorius Cauza domnului Prof. Rafiqul Gani se afla aici.

30 Octombrie 2014

In perioada 30 -31 Octombrie s-a desfasurat la ICECHIM Bucuresti cea de a 10 editie a simpozinului international PRIOCHEM 2014. Simpozionul al carui titular este ICECHIM Bucuresti are, incepand din 2012, ca parteneri Societatea de Chimie din Romania si Societatea de Inginerie Chimica din Romania. Este remarcabila orientarea simpozionului spre ; i) deschiderea/dezvoltarea de noi direcţii de cercetare in chimie si inginerie chimica, ii) identificarea de noi proiecte de colaborare internaţională şi realizarea de noi parteneriate in domeniul chimiei aplicate si a inginerie chimice, iii) stimularea cercetatorilor pentru rezultate de nivel in cercetare, dezvoltare si inovare, iii) diseminarea şi promovarea rezultatelor prin prezentarea cercetării ştiinţifice româneşti de profil, iv) integrarea specialiştilor români în activităţile de profil ale comunităţii ştiinţifice internaţionale, v) creşterea capacităţiilor de a oferi soluţii proprii problemelor cerute de operatorii din industriile bazate pe procese chimice si biochimice.

Mai multe detalii privind desfasurarea simpozionului PRIOCHEM 2014 gasiti aici.

15-18 Septembrie 2014

Intre 15 si 18 septembrie 2014 la Montpellier in Franta si-a desfasurat lucrarile cel de al optulea colocviu franco-roman de chimie aplicata (COFROCA 2014). La aceasta manifestare, de un nivel stiintific si organizatoric foarte ridicat, participarea cercetatorilor din Romania a fost foarte puternica. In acest sens este de remarcat ca peste 75% din total de lucrari prezentate a venit din partea cercetatorilor romani. In partea de lecturi plenare si lecturi invitate participarea romaneasca a fost importanta, majoritara chiar prin adaugarea sustinerii aduse din partea unor specialisti in domeniul chimiei aplicate ce activeaza in invatamantul, respectiv cercetarea de inginerie chimica din Franta.

Mai multe detalii privind participarea la manifestarea COFROCA 2014 gasiti aici.

20 Iunie 2014

Societatea de Inginerie Chimica din Romania, Societatea de Chimie din Romania, Sectia Inginerie Chimica a Academiei de Stiinte Tehnice din Romania si Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor au organizat, pe data de 20 iunie 2014, la Biblioteca Centrala a Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, manifestarea SICHEM 2014.
In acord cu programul anuntat manifestarea a avut 4 parti, legate intre ele, prin punti de timp pe care a trecut si evoluat invatamantul de inginerie chimica din Romania.

Prima parte a manifestarii a fost dedicata omagierii profesorilor emeriti Petru BALTA, Emil DANCIU si Octavian FLOAREA, cu ocazia implinirii a 85 de ani de viata si a peste 60 de ani de activitate universitara, in slujba invatamantului de inginerie chimica din Romania. Tot in cadrul acestei parti, ca o recunostere a activitatii de peste 60 de ani in sprijinul ingineriei chimice din Romania, au fost inmanate diplome de onoare, din partea Universitatii Politehnica Bucuresti a Societatii de Inginerie Chimica din Romania si a Societatii de Chimie din Romania, doamnei prof. Cornelia BALABAN si domnului Acad.prof.dr.ing Alexandru BALABAN

A doua parte a manifestarii s-a concentrat intr-o sesiune de comunicari stiintifice in onoarea celor omagiati. Au conferentiat: prof emerit dr. ing Ovidiu Muntean –UPB, prof emerit dr.ing. Ilie Siminiceanu-U.T Asachi Iasi, prof asoc.dr.ing. Gheorghe Ivanus –ASTR, dipl. ing. Stefan Manea –Hofigal S.A, prof. dr.ing. Alexandru Ozunu –UBB Cluj si dr ing. Andrei Sarbu-ICECHIM Bucuresti.

Cea de a treia parte de la SICHEM 2014 a fos dedicata aniversarii a 75 de ani de existenta a departamentului de Inginerie Chimica si Biochimica de la Universitatea Politehnica Bucuresti. Dupa o prezentare a departamentului realizata de catre prof dr.ing Bozga Grigore, director in functie al departamentului, au sustinut interventii despre ingineria chimica in productie si cercetare dr.farm.chim. Anca Raiciu –director marketing Hofigal S.A, dr.ing Sanda Velea –director general ICECHIM Bucuresti, dipl.ing Aurelia Oprescu –director IPROCHIM SA si dipl.ing. Alexandru Isopescu –director general Fresh Air SA. Doamna prof.emerit dr.ing Gheorghita Jinescu a prezentat o foarte frumoasa si interesanta istorie a departamentului de Inginerie Chimica si Biochimica ( fosta catedra de Procedee si Aparate 1938-1974 si respectiv catedra Inginerie Chimica 1974-2012). Prezentarea doamnei prof. emerit Gheorghita Jinescu, importanta nu doar prin aceia ca aduce elemente de istorie in evolutia scolii de inginerie chimica de la UPB, este adusa aici, ca fisier anexat (Istoria in imagini a departamentului de Inginerie Chimica si Biochimica –Prof Jinescu Gheorghita)

Cea de a patra parte a manifestarii SICHEM 2014 a fost destinata a doua lansari. Prima lansare a fost cea a proiectului POSDRU/156/1.2/G/141040 eChemEng: Educatie de calitate in invatamantul superior de inginerie chimica. . Aici s.l dr.ing Petrica Iancu, director de proiect, a prezentat obiectivele si activitatile aferente dezvoltarii acestuia insistand asupra faptului ca se are in vederea implementarea de noi forme de transmitere si insusire de catre studenti a cursurilor si aplicatiilor de inginerie chimica, astfel ca nivelul de cunostinte de specialitate al acestora sa fie cat mai bun.

Cea de a doua lansare a fost cea a revistei Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society si ea a fost deschisa de Conf.dr.ing. Tiberiu Danciu ,vicepresedinte SICR. El a insistat pe faptul ca revista are o istorie inca din anul 1996 si ca acum ea este gandita astfel incat sa accentueze aspectele de cercetare din ingineria chimica din domeniile transferului cantitatii de miscare, a caldurii si a masei, ingineriei reactiilor chimice si biochimice, ingineriei mediului, sintezei si procesarii materialelor avansate. De asemeni a fost prezentat modul de lucru cu platforma on line a revistei

Mai multe detalii despre partea de aniversare de la SICHEM 2014 gasiti aici.

Istoria in imagini a departamentului de Inginerie Chimica si Biochimica sustinuta de prof emerit dr.ing Gheorghita Jinescu la SICHEM 2014 se afla aici.

30 Mai 2014

Programul manifestarii SICHEM 2014 va fi postat pana in data de 9 iunie 2014

10 Mai 2014

Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Departamentul Inginerie Chimică și Biochimică

Departamentul Știinta și Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomaterialelor

Societatea de Inginerie Chimică din RomâniaSocietatea de Chimie din România

Academia de Științe Tehnice din România

Universitatea Politehnica Bucuresti SICR

 

 

Invitație

 

Avem plăcerea și onoarea de a vă invita să participați la manifestarea SICHEM 2014, dedicată omagierii profesorilor emeriți Baltă Petru, Danciu Emil și Floarea Octavian, care anul acesta împlinesc 85 de ani de viața și peste 60 de ani de activitate universitară în slujba învățământului de inginerie chimică din România. Manifestarea va fi organizată în prima parte a lunii iunie, toate detaliile de organizare urmând a fi transmise în timp util.

 

 

Prof dr.ing. Ecaterina Andronescu

Director department SIMONA

Membru titular ASTR

Prof.dr.ing. Sorin Roșca

Președinte SChR

Membru titular ASTR

Prof dr.ing. Grigore Bozga

Director department ICB

Membru corespondent ASTR

Prof dr.ing. Dobre Tanase

Presedinte SIChR

Membru corespondent ASTR

INVITAȚIE DE PARTICIPARE CU LUCRĂRI ȘI COMUNICĂRI

 

Urmând spiritul Tradiției și Excelenței, caracteristic Universității Politehnica din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, prin departamentele de Inginerie Chimică și Bioichimică, respectiv Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomaterialelor, Societatea de Inginerie Chimică din România și Societatea de Chimie din România vă invită să participați cu lucrări și comunicări științifice la manifestarea SICHEM 2014 dedicată omagierii profesorilor emeriți Baltă Petru, Danciu Emil și Floarea Octavian, cu ocazia împlinirii a 85 de ani de viață și a peste 60 de ani de activitate universitară.

Cu această ocazie, Societatea de Inginerie de Chimică din România deschide primul număr al revistei Romanian Chemical Engineering Society Bulletin (RChESB) prin publicarea de lucrări științifice din domeniul Ingineriei Chimice, dedicate profesorilor omagiați. În acest sens se au în vedere următoarele date limită:

  • 30 Martie 2014 – înregistrare și comunicarea titlului și autorilor lucrărilor;

  • 15 Aprilie 2014 – trimiterea rezumatului lucrării;

  • 15 Mai 2014 – înregistrarea on line a lucrării pe site-ul www.sicr.ro la rubrica dedicată RChESB;

  • 5 Iunie 2014 – publicarea on line a lucrării.

În cadrul deschiderii manifestării SICHEM 2014 vor fi prezentate conferințe plenare. Manifestarea va fi urmată de un cocteil aniversar. Detaliile privind data, locația și programul al manifestării vor fi transmise in timp util.

Adrese de contact:

Conf.dr.ing Tiberiu Danciu tiberiu_danciu@yahoo.com

Redactor sef RchESB

Conf.dr.ing. Anicuta Stoica anicuta_s@yahoo.com

Redactor sef adjunct RchESB

SIChR: sicr@chim.upb.ro

tghdobre@gmail.com