SOCIETATEA DE INGINERIE CHIMICA DIN ROMANIA
      UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
        132 Calea Grivitei, 011061, BUCURESTI
                                                                  Tel/Fax +40214023810, Tel +40214023870

 

Filiala Cluj Napoca

 

Cluj-1
 
 
 
-Înregistrată ca entitate proprie in 1996, avându-l ca prim președinte pe profesorul  Liviu Literat;
-Are sediul în cadrul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică de la Universitatea Babeș Bolyai;
- Reunește, ca membri, cadre didactice din facultățile de Chimie și Ingineria Mediului (U.B.B Cluj), Știința și Ingineria Mediului (U.B.B Cluj), Stiinta Materialelor si Ingineria Mediului (U.T.Cluj), precum și ingineri chimiști cu activitate în cercetare sau producție din unități din zona Ardealului;
- Are un program propriu și susține programe similare în scopul imbunătățirii formării profesionale continue din domeniul ingineriei chimice și biochimice, program ce este  axat pe 6 direcții și anume: Inginerie de proces asistată de calculator, Mediu și aplicații inginerești, Aplicații inginerești în știința materialelor, Surse și soluții energetice performante, Aplicații în ingineria alimentară și sănătate;
 
 
 
 
 
 
 
- Sprijină în activitatea lor filialele locale ale Academiei de Știință și Tehnică și Asociației Generale a Inginerilor din România și respectiv este sprijintă în activitatea sa de acestea;
-Are activitate financiară proprie  și contribuie periodic în sprijinul  unor activități organizate la nivel național sau internațional;
-Militează pentru cooptarea în filială de noi membri, atât persoane fizice cât și firme cu activitate în domeniul ingineriei chimice;
-Președinte executiv este domnul profesor dr.ing. Ilea Petru
 
 
Cluj-2