SOCIETATEA DE INGINERIE CHIMICA DIN ROMANIA
      UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
        132 Calea Grivitei, 011061, BUCURESTI
                                                                  Tel/Fax +40214023810, Tel +40214023870

 

Filiala Iași

 

 
 
-Înregistrată ca entitate proprie în 1996 având ca prim președinte pe academicianul Radu Z TudoseAsachi-Iasi
- Caută să preia vechile tradiții ieșene ale formării și practicării meseriei de inginer chimist (în 1912 la Facultatea de Științe de la Universitatea Iași apare specializarea Științe Chimice Aplicate)
- Are sediul in cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului de la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi ";
- Reunește, ca membri, cadre didactice din Facultatea Inginerie Chimică și Protecția Mediului, precum și ingineri chimiști cu activitate în cercetare sau producție (SC Antibiotice SA Iași, Platforma Săvinești, Platforma Bacău);

- Susține, prin propriile forțe, participarea activă a membrilor săi la diseminarea rezultatelor acestora  din cercetare științifică, proiectare și exploatare industrială;

 

 

 

 

Jurnal-Iasi
 
 
 
 
  - Sprijină în activitatea lor filialele locale ale Academiei de Știință și Tehnică și Asociației Generale a Inginerilor din Romania si respectiv este sprijinta in activitatea sa de acestea
  - Se înscrie între organizatorii principali respectiv între  susținătorii activi ai manifestărilor științifice din domeniul ingineriei chimice organizate la Iași;
  -  Își susține financiar activitățile proprii și contribuie periodic pentru sprijinirea  unor activități organizate la nivel național sau internațional de către  SICR;
  - Caută să coopteze în filială noi membri, atât persoane fizice cât și firme cu activitate în domeniul ingineriei chimice;
  - Președinte executiv: Profesor dr.ing. Maria Gavrilescu